Gebruiksregels

Gebruiksregels gemeentelijke sportlocaties seizoen 2021-2022

 1. Het seizoengebruik van gemeentelijke gymlokalen en sporthallen en incidenteel gebruik van de sportvelden moet schriftelijk bij team Sport worden aangevraagd.
 2. Pas nadat een schriftelijke bevestiging van team Sport is ontvangen, is een overeenkomst, opzegging of wijziging van kracht.
 3. Opzeggingen of wijzigingen moeten uitsluitend schriftelijk aan team Sport gemeld worden.
 4. Team Sport behoudt altijd de bevoegdheid om op bepaalde dagen en/of uren over de gymlokalen en sporthallen te beschikken en buitenactiviteiten af te gelasten.
 5. In principe zijn gedurende de herfst, kerst, voorjaar en zomervakantie van het basisonderwijs de gymlokalen gesloten. De sporthallen zijn alleen in de zomervakantie gesloten. Sportvelden, met name voetbalvelden zijn minimaal 9 weken gesloten (half juni t/m half augustus).

Op 4 mei zijn alle sportaccommodaties na 18.00 uur gesloten!

 1. Voordat de verantwoordelijke leiding aanwezig is mag niemand de speelvloeren van de accommodaties betreden. De leiding mag de accommodatie pas verlaten als alle gebruikers weg zijn.
 2. De sportvloer mag niet met straatschoeisel worden betreden. Sportschoenen waarmee op straat gelopen is, mogen niet in de sportzaal worden gebruikt.
 3. In alle sportaccommodaties geldt een algemeen rookverbod. Het meebrengen en het eten van consumpties in de sporthallen, gymlokalen en kleedkamers is verboden. Het mee naar binnen nemen van huisdieren is niet toegestaan.
 4. Er mag in de sportaccommodaties worden geoefend met een door het team Sport erkende leider of leidster. De leidinggevende moet minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben.
 5. De toegankelijkheid van de gymlokalen wordt verkregen via een door team Sport verstrekte sleutel. Hiervoor moet een waarborgsom van € 10,00 worden betaald. De sleutel op eigen initiatief bij laten maken is niet mogelijk, maar ook niet toegestaan.
 6. Alle ramen en deuren van de gymlokalen moeten door de laatste gebruiker worden gesloten.
 7. In verband met diefstal en vandalisme moet tijdens de lessen de toegangsdeur van de gymlokalen op slot blijven. De sleutel mag daarbij nooit in het slot blijven zitten.
 8. Stalling van (brom)fietsen e.d. in de binnensportaccommodaties is verboden.
 9. In/op de sportaccommodatie is elke gebruiker aansprakelijk voor het gedrag van haar leden. Zij moeten er op toe zien dat hun gedrag voldoet aan de gewenste en gestelde (gedrags)regels.
 10. Controleer bij binnenkomst de staat van de te gebruiken materialen. Wanneer onvolkomenheden worden geconstateerd, moet dit gemeld worden aan de beheerder (sporthallen) of aan team Sport.
 11. Bij gebruik van de sportaccommodaties is de verhuurder niet aansprakelijk voor schade aan zaken en personen. Dit geldt niet wanneer kan worden aangetoond dat grove schuld of nalatigheid te wijten is aan de verhuurder.
 12. Bij het toebrengen van schade aan gebouw, sportvloeren, toestellen of verdere inventaris, worden de herstelwerkzaamheden inrekening gebracht bij de hieraan schuldige gebruiker.
 13. Het plaatsen van eigen materialen in het gebouw mag alleen met toestemming van team Sport. Het gebruik van deze materialen is geheel voor eigen risico. De materialen moeten zodanig opgesteld zijn dat de nooduitgangen worden vrijgehouden.
 14. Gebruik de materialen uitsluitend waar ze voor gemaakt zijn.
 15. Elke gebruiker moet een eigen verbandtrommel meenemen.
 16. De gebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat na afloop van de lessen de accommodatie schoon wordt achtergelaten en de toestellen op de daarvoor bestemde plaats worden teruggezet.
 17. Voor trainingen zijn de accommodaties beschikbaar vanaf de aanvangstijd waarop is ingehuurd tot de ingehuurde eindtijd. Dit betekent dat zowel het inrichten als opruimen van de gymzaal of sporthal bij deze tijd zijn inbegrepen! Voor competities en toernooien gelden andere regels: een half uur voor aanvang van competities of toernooien zijn de accommodaties beschikbaar. Een kwartier hiervan wordt in rekening gebracht.
 18. Nooduitgangen moeten altijd vrij gehouden worden.
 19. Gedurende het gebruik hebben medewerkers van de gemeente Pekela op vertoon van een legitimatiebewijs toegang tot de gymnastieklokalen, sporthallen en buitensportaccommodaties.
 20. De gemeente Pekela is gerechtigd bij niet tijdige betaling van de huur en bij niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van enige aan de huurder opgelegde verplichting, de huurovereenkomst van rechtswege en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te beschouwen.
 21. Het is niet toegestaan om de sportaccommodaties / velden aan derden onder te verhuren.
contact

 Agenda

Grasvolleybaltoernooi 2024
Zaterdag
Bekijk activiteit
Badminton Zomertoernooi
Volgende week vrijdag
Bekijk activiteit
Overzicht

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Om ervoor te zorgen dat de juiste medewerker zo snel mogelijk contact met je opneemt, vragen wij ook om jouw woonplaats.