Welzijn

Welzijn heeft alles te maken met je goed en gelukkig voelen. Geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben hier invloed op. Maar bijvoorbeeld ook een prettige woonomgeving, het hebben van (vrijwilligers) werk en voldoende budget.

Lokaal Preventie Akkoord Pekela

In de gemeente Pekela wordt de komende jaren extra ingezet op de gezonde leefstijl en preventie. Met elkaar gaan we voor meer gezonde jaren in Pekela. 

Roken

We werken samen toe naar een rookvrije generatie in 2040.

  • een rookvrije leefomgeving voor alle inwoners
  • voorlichting voor kinderen en jongeren over de gevolgen van roken
  • extra hulp om te stoppen met roken

Overgewicht

We zetten in op een dalende trend in het aantal kinderen en volwassenen met overgewicht. 

  • meer beweging voor alle leeftijden door laagdrempelige en passende beweegmogelijkheden
  • meer aandacht voor gezonde voeding
  • een gezonde(re) en beweegvriendelijke leefomgeving

Alcohol gebruik

We zetten in op het terugdringen van overmatig en zwaar alcoholgebruik onder volwassenen en het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar en zwangere vrouwen.

  • meer voorlichting over de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik
  • minder/beperken van alcoholreclames en kortingsacties
  • duidelijk alcoholbeleid op plekken waar alcohol geschonken wordt, bijvoorbeeld bij sportclubs en in buurthuizen
contact